Ummikon VDR kokeiluja

VDR ja DVB aiheista keskustelua
Post Reply
aaakoo
Vanhempi harrastaja
Posts: 88
Joined: 02.09.2006 3:04
Location: Vaajakoski

Re: Ummikon VDR kokeiluja

Post by aaakoo »

Se oli tosiaan hyvin vanha installi (ubuntu 16.04) ja eri reposta ladattu missä sen nimi oli tuo oscam-svn, nyttemmin on vaan oscam se nimi

Code: Select all

service oscam status
● oscam.service - LSB: <Enter a short description of the sortware>
   Loaded: loaded (/etc/init.d/oscam; generated)
   Active: active (running) since Mon 2020-06-29 22:57:17 EEST; 10min ago
    Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 958 ExecStart=/etc/init.d/oscam start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Tasks: 8 (limit: 1074)
   Memory: 2.9M
   CGroup: /system.slice/oscam.service
       ├─1045 /usr/bin/oscam --daemon --pidfile /var/run/oscam.pid --debug 192 --restart 2 --config-dir /etc/oscam --temp-dir /tmp/oscam --utf8 --syslog-ident oscam
       └─1046 /usr/bin/oscam --daemon --pidfile /var/run/oscam.pid --debug 192 --restart 2 --config-dir /etc/oscam --temp-dir /tmp/oscam --utf8 --syslog-ident oscam


Fenix
Vanhempi harrastaja
Posts: 80
Joined: 16.05.2020 1:52

Re: Ummikon VDR kokeiluja

Post by Fenix »

Tämä service oscam-svn status antta tämmöistä
oscam.service - LSB: <Enter a short description of the sortware>
Loaded: loaded (/etc/init.d/oscam; generated)
Active: active (running) since Mon 2020-06-29 22:40:29 EEST; 32min ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Tasks: 8 (limit: 9246)
Memory: 2.6M
CGroup: /system.slice/oscam.service
├─8472 /usr/bin/oscam --daemon --pidfile /var/run/oscam.pid --debu>
└─8473 /usr/bin/oscam --daemon --pidfile /var/run/oscam.pid --debu>

kesä 29 22:40:29 HTPC systemd[1]: Starting LSB: <Enter a short description of t>
kesä 29 22:40:29 HTPC systemd[1]: Started LSB: <Enter a short description of th>

Fenix
Vanhempi harrastaja
Posts: 80
Joined: 16.05.2020 1:52

Re: Ummikon VDR kokeiluja

Post by Fenix »

oscam -h
___ ____ ___
/ _ \/ ___| / __|__ _ _ __ ___
| | | \___ \| | / _` | '_ ` _ \
| |_| |___) | |_| (_| | | | | | |
\___/|____/ \___\__,_|_| |_| |_|

OSCam cardserver v1.20_svn, build r11581 (x86_64-linux-gnu)
Copyright (C) 2009-2019 OSCam developers.
This program is distributed under GPLv3.
OSCam is based on Streamboard mp-cardserver v0.9d written by dukat
Visit http://www.streamboard.tv/oscam/ for more details.

ConfigDir : /usr/local/etc

Usage: oscam [parameters]

Directories:
-c, --config-dir <dir> | Read configuration files from <dir>.
. Default: /usr/local/etc
-t, --temp-dir <dir> | Set temporary directory to <dir>.
. Default: /tmp/.oscam

Startup:
-b, --daemon | Start in the background as daemon.
-B, --pidfile <pidfile> | Create pidfile when starting.
-r, --restart <level> | Set restart level:
. 0 - Restart disabled (exit on restart request).
. 1 - WebIf restart is active (default).
. 2 - Like 1, but also restart on segfaults.
-w, --wait <secs> | Set how much seconds to wait at startup for the
. system clock to be set correctly. Default: 60

Logging:
-I, --syslog-ident <ident> | Set syslog ident. Default: oscam
-S, --show-sensitive | Do not filter sensitive info (card serials, boxids)
. from the logs.
-d, --debug <level> | Set debug level mask used for logging:
. 0 - No extra debugging (default).
. 1 - Detailed error messages.
. 2 - ATR parsing info, ECM, EMM and CW dumps.
. 4 - Traffic from/to the reader.
. 8 - Traffic from/to the clients.
. 16 - Traffic to the reader-device on IFD layer.
. 32 - Traffic to the reader-device on I/O layer.
. 64 - EMM logging.
. 128 - DVBAPI logging.
. 256 - Loadbalancer logging.
. 512 - CACHEEX logging.
. 1024 - Client ECM logging.
. 2048 - CSP logging.
. 4096 - CWC logging.
. 65535 - Debug all.

Settings:
-p, --pending-ecm <num> | Set the maximum number of pending ECM packets.
. Default: 32 Max: 4096
-u, --utf8 | Enable WebIf support for UTF-8 charset.

Debug parameters:
-a, --crash-dump | Write oscam.crash file on segfault. This option
. needs GDB to be installed and OSCam executable to
. contain the debug information (run oscam-XXXX.debug)
-s, --capture-segfaults | Capture segmentation faults.
-g, --gcollect <mode> | Garbage collector debug mode:
. 1 - Immediate free.
. 2 - Check for double frees.

Information:
-h, --help | Show command line help text.
-V, --build-info | Show OSCam binary configuration and version.

Fenix
Vanhempi harrastaja
Posts: 80
Joined: 16.05.2020 1:52

Re: Ummikon VDR kokeiluja

Post by Fenix »

oscam
23:19:38 00000000 s >> OSCam << cardserver log switched, version 1.20_svn, build r11581 (x86_64-linux-gnu)
23:19:38 00000000 s (main) System name = Linux
23:19:38 00000000 s (main) Host name = HTPC
23:19:38 00000000 s (main) Release = 5.4.0-39-generic
23:19:38 00000000 s (main) Version = #43-Ubuntu SMP Fri Jun 19 10:28:31 UTC 2020
23:19:38 00000000 s (main) Machine = x86_64
23:19:38 00000000 s (main) creating pidfile /tmp/.oscam/oscam.pid with pid 12964
23:19:38 00000000 s (main) signal handling initialized
23:19:38 00000000 s (config) ERROR: Cannot create file "/usr/local/etc/oscam.srvid2.tmp" (errno=13 Permission denied)
23:19:38 00000000 s (main) waiting for local card init
23:19:38 1DA5A26F h (webif) webif: decompressed 181041 bytes back into 446528 bytes
23:19:38 1DA5A26F h (webif) HTTP Server couldn't bind on port 8888 (errno=98 Address already in use). Not starting HTTP!
23:19:39 00000000 s (main) init for all local cards done
23:19:39 00000000 s (emmcache) loading emmcache disabled since no reader is using it!
23:19:39 00000000 s (emmcache) loading emmstats disabled since no reader is using it!
23:19:39 43A05AC7 c (client) plain dvbapi-client granted (anonymous, au=off)
23:19:39 43A05AC7 c (dvbapi) Detected /dev/dvb/adapter0/demux0 Api: 0, userconfig boxtype: 0 maximum number of filters is 64 (oscam limit is 64)
23:19:39 43A05AC7 c (dvbapi) Detected /dev/dvb/adapter1/demux0 Api: 0, userconfig boxtype: 0 maximum number of filters is 64 (oscam limit is 64)
23:19:39 43A05AC7 c (dvbapi) ERROR: Can't open device /dev/dvb/adapter0/ca0 (errno=2 No such file or directory)
23:19:39 43A05AC7 c (dvbapi) ERROR: Could not init socket: (errno=1: Operation not permitted)

aaakoo
Vanhempi harrastaja
Posts: 88
Joined: 02.09.2006 3:04
Location: Vaajakoski

Re: Ummikon VDR kokeiluja

Post by aaakoo »

Fenix wrote:
29.06.2020 23:14

Active: active (running) since Mon 2020-06-29 22:40:29 EEST; 32min ago
Eli käynnissä on ja tuossa nyt ei näkynyt kaikkia rivejä mutta oletan että ovat "--config-dir" osalta samanlaiset kun mitä edellä postitin.

EDIT: oscam -h kertoo sen ohjelman konffien default paikan mutta ubuntu-paketoija on laittanut sen käynnistyksen yhteydessä sinne /etc/oscam minne linuxi-maailmassa kuuluukin konfiguraatiot tallentaa.

ja nyt kun se on jo käynnissä niin oscam lausahdus yrittää käynnistää sitä uudestaan ja siitä tulee erroria kun se on jo käynnissä.

Fenix
Vanhempi harrastaja
Posts: 80
Joined: 16.05.2020 1:52

Re: Ummikon VDR kokeiluja

Post by Fenix »

tämä ei kyllä aukia omalla ip:llä, http://oma.ip.osoite:8880/

aaakoo
Vanhempi harrastaja
Posts: 88
Joined: 02.09.2006 3:04
Location: Vaajakoski

Re: Ummikon VDR kokeiluja

Post by aaakoo »

Fenix wrote:
29.06.2020 23:34
tämä ei kyllä aukia omalla ip:llä, http://oma.ip.osoite:8880/
Jos nyt ole kopioinut ne tikolan asetukset sinne /etc/oscam/oscam.conf niin siellä pitäs olla tämä

Code: Select all

httpallowed          = 127.0.0.1,192.168.0.1-192.168.255.255
Osuuko ip-osoitteesi tuohon ip-avaruuteen ja jos yrität siitä vdr koneelta avata niin auttaako http://localhost:8880

Fenix
Vanhempi harrastaja
Posts: 80
Joined: 16.05.2020 1:52

Re: Ummikon VDR kokeiluja

Post by Fenix »

tämmöstä siellä
[webif]
httpport = 8880
httpuser = oscam
httppwd = oscam
httpallowed = 127.0.0.1,192.168.0.1-192.168.255.255

Fenix
Vanhempi harrastaja
Posts: 80
Joined: 16.05.2020 1:52

Re: Ummikon VDR kokeiluja

Post by Fenix »

osuu

Fenix
Vanhempi harrastaja
Posts: 80
Joined: 16.05.2020 1:52

Re: Ummikon VDR kokeiluja

Post by Fenix »

aaakoo wrote:
29.06.2020 23:39
Fenix wrote:
29.06.2020 23:34
tämä ei kyllä aukia omalla ip:llä, http://oma.ip.osoite:8880/
Jos nyt ole kopioinut ne tikolan asetukset sinne /etc/oscam/oscam.conf niin siellä pitäs olla tämä

Code: Select all

httpallowed          = 127.0.0.1,192.168.0.1-192.168.255.255
Osuuko ip-osoitteesi tuohon ip-avaruuteen ja jos yrität siitä vdr koneelta avata niin auttaako http://localhost:8880
Ei onnistu

Fenix
Vanhempi harrastaja
Posts: 80
Joined: 16.05.2020 1:52

Re: Ummikon VDR kokeiluja

Post by Fenix »

httpallowed = 127.0.0.1,192.168.0.1-192.168.255.255,tuon nollan kohalla on kyllä 1,jos sillä on vaikutusta.

aaakoo
Vanhempi harrastaja
Posts: 88
Joined: 02.09.2006 3:04
Location: Vaajakoski

Re: Ummikon VDR kokeiluja

Post by aaakoo »

Tarkista että portti 8880 on oikeasti kuulolla, komentorivillä:

Code: Select all

netstat -anl |grep 8880
Vastausta pitäisi näkyä suunnilleen :

Code: Select all

tcp    0   0 0.0.0.0:8880      0.0.0.0:*        LISTEN
httpallowed voi myös hyvin muuttaa asentoon 0.0.0.0-255.255.255.255 eli sallimaan kaikkialta jos/kun vdr koneesi on varmaankin palomuurin ja NATin takana.

Fenix
Vanhempi harrastaja
Posts: 80
Joined: 16.05.2020 1:52

Re: Ummikon VDR kokeiluja

Post by Fenix »

On natin ja palomuurin takana.

Fenix
Vanhempi harrastaja
Posts: 80
Joined: 16.05.2020 1:52

Re: Ummikon VDR kokeiluja

Post by Fenix »

aaakoo wrote:
30.06.2020 0:26
Tarkista että portti 8880 on oikeasti kuulolla, komentorivillä:

Code: Select all

netstat -anl |grep 8880
Vastausta pitäisi näkyä suunnilleen :

Code: Select all

tcp    0   0 0.0.0.0:8880      0.0.0.0:*        LISTEN
httpallowed voi myös hyvin muuttaa asentoon 0.0.0.0-255.255.255.255 eli sallimaan kaikkialta jos/kun vdr koneesi on varmaankin palomuurin ja NATin takana.
Ei tule mitään näkyviin.Taitaa siinä olla syy.

aaakoo
Vanhempi harrastaja
Posts: 88
Joined: 02.09.2006 3:04
Location: Vaajakoski

Re: Ummikon VDR kokeiluja

Post by aaakoo »

Image

Elikkä

Code: Select all

sudo service oscam restart
Tai boottaa koko koneen. Toki tämä web-näkymä ei ole mikään välttämättömyys mutta auttaa näkemään että onko kanavakortti ja lukija löytyneet jne. Jos kaikki konffit ovat siellä /etc/oscam alla tikolan mukaiset ja lisäksi vdr:n setup.conf ( /var/lib/vdr/setup.conf ) sisältää

Code: Select all

dvbapi.LogLevel = 2
dvbapi.OSCamHost = localhost
dvbapi.OSCamPort = 2000
nämä rivit niin teoriassa on mahdollista että kanavat jo näkyisi?

Post Reply